E-Tamada

E-Tamada
E-Tamada
E-Tamada

Firma TAMADA Sp. z o.o. powstała w 2010 roku jako ukoronowanie wieloletnich doświadczeń w imporcie i dystrybucji produktów z Gruzji. Posiadając niezbędne doświadczenie możemy zaoferowac najlepsze produkty wytwarzane w Gruzji i państwach ościennych.

Technologia: 
PHP
MySQL
XHTML
Javascript
Drupal CMS