Informator Hydrobiologiczny

Informator Hydrobiologiczny
Informator Hydrobiologiczny

Ponieważ poprzedni Informator Hydrobiologiczny ukazał się wiele lat temu i nie jest już aktualny, Zarząd Główny PTH podjął decyzję o opracowaniu nowej wersji Informatora Hydrobiologicznego.

Technologia: 
PHP
MySQL
HTML
Javascript
autorski CMS