Procesy Inwestycyjne

Procesy Inwestycyjne
Procesy Inwestycyjne
Procesy Inwestycyjne

Procesy Inwestycyjne to firma konsultingowa typu “no-dividend”, która realizuje cele edukacji społecznej oraz wspiera zmiany strukturalne gospodarki polskiej niezbędne do zwiększenia jej efektywności i osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Spółka działa na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, rekonstrukcji i wzmocnienia rodzimego sektora elektroenergetycznego. Staramy się uświadamiać opinii publicznej i decydentom zarówno lokalnym, jak i tym na szczeblu rządowym wagę i skalę problemów, których rozwiązanie niezbędne jest do skierowania Polski na takie właśnie tory rozwojowe. Od sierpnia 2014 firma działa jako platforma komunikacji dla Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki powołanej na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki RP.

Technologia: 
PHP
MySQL
Javascript
Drupal CMS